Verwijzers

Wilt u speelgoed bij ons komen halen? Dan heeft u een verwijsbrief nodig. Deze kunt u halen bij een zogenoemde verwijzer.

Verwijzers zijn hulpverleners of hulpverlenende instanties die een brief invullen voor gezinnen die in aanmerking komen voor de speelgoedbank. Met deze brief kunnen zij kosteloos speelgoed komen uitzoeken. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de speelgoedbank zijn criteria opgesteld. De aanmeldende organisatie/verwijzer beoordeelt of iemand binnen deze criteria valt.

De volgende instanties/hulpverleners kunnen verwijzers zijn:

Alle begeleidende instanties

  •            Voedselbank
  •            Kledingbank
  •            Geldfit of BAD begeleider schuldsanering
  •            Stichting leergeld
  •            Rechtop
  •            Kerkgenootschap of geestelijk verzorger
  •            Consultatiebureau
  •            Raster of voor elkaar teams Deventer

Dit zijn voorbeelden, bij vragen of twijfel neem contact op via info@speelgoedbankdeventer.nl