Over ons

In 2013 zijn wij gestart met Speelgoedbank ‘De Boomhut’ Deventer. Deze stichting heeft ten doel de gezinnen onder of op de armoedegrens te voorzien van gratis speelgoed voor hun kinderen. Ieder kind heeft recht om te spelen. Helaas bestaan er gezinnen in de Gemeente Deventer waar dit niet zo vanzelfsprekend is. Door de crisis of andere persoonlijke omstandigheden zijn mensen vaak aangewezen op bijvoorbeeld de voedselbank. Gezien het feit dat er voor voedsel, kleding en andere dagelijkse zaken weinig financiële middelen zijn, zien wij vaak dat er geen geld meer over is voor speelgoed.
Bij ‘De Boomhut’ mogen de kinderen uit die gezinnen één keer in de twee maanden gratis drie stuks speelgoed, een boek en een puzzel op komen halen en die vervolgens mogen houden. Daarnaast mogen zij ook nog grabbelen in de grabbelton voor nog meer leuks!

Sinds augustus 2018 is het bestuur overgedragen aan een vernieuwd team. Wij gaan er met zijn allen voor zorgen dat Stichting Speelgoedbank ‘De Boomhut’ weer groeit. Wij hopen in de toekomst steeds meer kinderen blij te mogen maken.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Joke van Welsen – voorzitter
Jan-Willem ten Wolde – penningmeester
Geesje Vos – secretaris
Rob van Welsen – vrijwilliger
Bianca Bos – vrijwilliger
Chantal de Zwart – Florissen – vrijwillige