Privacyverklaring

Wij van Stichting Speelgoedbank De Boomhut vinden uw privacy erg belangrijk. Uw gegevens worden dan ook op een veilige manier verwerkt. Dit doen we geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring staat welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook leest u wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Heeft u vragen over uw privacy? Neem dan contact op met ons op via ons contactformulier.

Wie zijn wij?
Stichting Speelgoedbank De Boomhut is gevestigd aan Dorrestraat 1, gebouw Keizerskracht, 7415 LD Deventer. De speelgoedbank staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58299785. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruiken wij?
Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten zo optimaal mogelijk aan u te kunnen leveren en om de uitvoering van een overeenkomst mogelijk te maken. Daarnaast vinden we het belangrijk om de relatie met u goed te kunnen onderhouden. Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na de looptijd van onze overeenkomst.

Stichting Speelgoedbank De Boomhut zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of voor commerciële doeleinden gebruiken.

Gegevens die wij gebruiken om onze website te optimaliseren zijn anoniem. De foto’s op onze website hebben wij geplaatst ter illustratie voor het werk van de speelgoedbank. Hierop staan alleen personen die expliciet toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van deze foto’s. Staat u op een foto zonder dat daar volgens u toestemming voor is gegeven, stuur ons dan een bericht via het contactformulier. We zullen de foto dan verwijderen.

Heeft u het contactformulier op onze website ingevuld, dan verwerken wij uw naam, e-mail en overige gegevens die u wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren wij tot uw vraag is behandeld en afgehandeld.

Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens via betrokken personen en organisaties zoals verwijzers.

Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?
Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

  1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Speelgoedbank Deventer om uw gegevens in te zien.
  2.  Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens wilt laten aanpassen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3.  Bezwaar – U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  4. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.
    Om gebruik te maken van uw rechten kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.